Səlcuqlu sultan Məlikşahın unudulmuş məzarı – İsfahan

Böyük Səlcuqlu Dövlətinin sultanı Məlikşahın (1072–1092) İsfahanda yerləşən məzarı

Maraqlı burasıdır ki, türklərə qarşı olan kin burada da öz əksini tapıb. Məzar unudulmuş vəziyyətdədir. Bununla yanaşı məzarlığı sultanın adı ilə deyil, vəzirin adı ilə təqdim edirlər. Vəzirin qəbir daşı isə sultanın qəbri daşından daha böyük və təntənəli tikilib.

İlgili xəbərlər